Preisliste

Personal Training

30 Min – ab 40 EUro
60 Min – ab 75 Euro
90 Min – ab 90 Euro

5er-Karte – 350 Euro
10er-Karte – 700 Euro

Active Aging Training

45 min – ab 55 Euro

5er-Karte – 270 Euro
10er-Karte – 500 Euro

Gesundheitstraining

60 Min – 70 Euro

5er-Karte – 300 Euro
10er-Karte – 650 Euro

Functional Outdoor Gruppentraining

5er-Karte – 75 Euro
10er-Karte – 150 Euro